OBS! ÅRSMÖTET HÅLLS SENARE ÄN NORMALT I ÅR P.G.A. CORONASITUATIONEN.