Medlemsavgiften år 2019 är 20 € för medlemmar över 18 år och 10 € för juniorer (man är junior ännu det år man fyller 18).

Skicka din medlemsansökan till

Mikael Kopra

Antbyvägen 60

10300 Karis

eller mikael.kopra@upm.com