TAXKLUBBEN SYDVÄSTS DREVPROVSKALENDER HÖSTEN 2019:


Sö 15.9.2019 Naguprovet. Överdomare Risto Kellin. Anmälningar 1.8.-1.9 till Patrik Elenius, 050-4057636, patrik.elenius@metsagroup.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Fr 25.10.2019 Drevprov i Raseborg. Överdomare Kai Nybonn. Anmälningar 11.9-11.10 till Thomas Nordström, 040-8328455, laituri.posti@tn-laituri.fi. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Lö 9.11.2019 FM för drivande taxar i Asikkala

Lö 23.11.2019 Klubbmästerskapet i Raseborg. Överdomare Tomas Korkman. Anmälningar 9.10.-9.11 till Tomas Korkman, 0400-825655, tomas.korkman@hotmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Fr 13.12.2019 Drevprov i Raseborg. Överdomare Esa Koivisto. Anmälningar 29.10-29.11 till Juhana Yrjölä, 0400-977067, juhyrj@gmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.Finska kennelklubbens händelsekalender (välj Proven och Provform MÄAJ för att se drevproven för taxar)

Anmälningsblankett (i pdf-format)