TAXKLUBBEN SYDVÄSTS DREVPROVSKALENDER HÖSTEN 2018:


Sö 9.9.2018 Naguprovet. Överdomare Tomas Korkman. Anmälningar 26.7.-26.8 till Patrik Elenius, 050-4057636, patrik.elenius@metsagroup.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Lö 22.9.2018 Nylands DM i Raseborg. Överdomare Kai Nybonn. Anmälningar 8.8-8.9 till Tomas Korkman, 0400-825655, tomas.korkman@hotmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Hundföraren anmäler en domare.

Sö 23.9.2018 Helsingfors DM i Raseborg. Överdomare Risto Kellin. Anmälningar 8.8-8.9 till Tomas Korkman, 0400-825655, tomas.korkman@hotmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Hundföraren anmäler en domare.

Lö 29.9.2018 Egentliga Finlands DM i Pargas (ordnas av Turun Seudun Mäyräkoirakerho)

Lö 6.10.2018 Västra zonens uttagningar till FM i Tammerfors (ordnas av Tammermaan Mäyräkoirakerho

Fr 19.10.2018 Södra zonens uttagningar till FM i Raseborg

Lö 10.11.2018 FM för drivande taxar i Hailuoto

Lö 24.11.2018 Klubbmästerskapet i Raseborg. Överdomare Esa Koivisto. Anmälningar 10.10.-10.11 till Patrik Elenius, 050-4057636, patrik.elenius@metsagroup.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare. OBS. Klubbmästerskapet flyttat till fr 18.1.2019 och sedan inhiberat p.g.a. för mycket snö.

Fr 7.12.2018 Drevprov i Raseborg. Överdomare Ingmar Jaatinen. Anmälningar 23.10-23.11 till Tomas Korkman, 0400-825655, tomas.korkman@hotmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Lö 5.1.2019 Drevprov i Raseborg. Överdomare Kai Nybonn. Anmälningar 22.11-22.12 till Tomas Korkman, 0400-825655, tomas.korkman@hotmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.


20.8.2018-28.2.2019 Långa proven som pågår hela provsäsongen har sedan ifjol ersatt tidigare tvåveckors prov. Anmälningsdirektiv nedan.

Nyland: Anmälan direkt till överdomaren senast dagen före. Anmälningsavgiften (50€) betalas till överdomaren eller prisdomaren. Hundföraren skaffar en provterräng, prisdomare och vid behov en terrängguide. Hundföraren ansvarar för att prisdomaren kommer till provets avslutningspalaver. Provets överdomare: Tomas Korkman, 0400-825 655, tomas.korkman@hotmail.com Esa Koivisto, 050-414 0554, esa.koivisto@finnvacum.fi Ingmar Jaatinen, 0400-537170, ingmarjaatinen@gmail.com Kai Nybonn, 0400-460 557, kai.nybonn@gmail.com Timo Nurmiluoto, 0400-402 468, timo.nurmiluoto@gmail.com Hundar som har ett tidigare MÄAJ-1 resultat från ett långt prov eller som redan uppnått titeln KVA-A (brukschampion drev) får inte delta i långa provet.

Egentliga Finland: Hundföraren skaffar en domare och provterräng. Anmälan i god tid till överdomaren så att provmaterialet kan levereras i tid. Anmälningsavgiften (50€) betalas till överdomaren. Överdomare: Ulla Kamila 041-5066985, Risto Kellin 040-7233908.


Finska kennelklubbens händelsekalender (välj Proven och Provform MÄAJ för att se drevproven för taxar)

Anmälningsblankett (i pdf-format)