TAXKLUBBEN SYDVÄSTS DREVPROVSKALENDER HÖSTEN 2022:


Sö 11.9.2022 Naguprovet. Överdomare Tomas Korkman. Anmälningar 11.8-4.9 till Patrik Elenius, 050-4057636, patrik.elenius@metsagroup.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Fr 16.9.2022 Helsingfors DM i Hyvinge (ordnas av Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho)

Lö 24.9.2022 Egentliga Finlands DM i Nystad (ordnas av Kalannin Erämiehet)

Lö 24.9.2022 Nylands DM i Lojo (ordnas av Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat)

Lö 1.10.2022 Södra zonens uttagningar till FM i Somero (ordnas av Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat)

Fr 28.10.2022 Drevprov i Raseborg. Överdomare Tomas Korkman. Anmälningar 28.9-21.10 till Patrik Elenius, 050-4057636, patrik.elenius@metsagroup.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Lö 12.11.2022 FM för drivande taxar i Raseborg

Fr 25.11.2022 Drevprov i Raseborg. Överdomare Ingmar Jaatinen. Anmälningar 25.10-18.11 till Patrik Elenius, 050-4057636, patrik.elenius@metsagroup.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Må 5.12.2022 Klubbmästerskapet i Raseborg. Överdomare Tomas Korkman. Anmälningar 5-28.11 till Ingmar Jaatinen, 0400-537170, ingmarjaatinen@gmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.


20.8.2022-28.2.2023 Taxklubben Sydvästs långa prov i Nylands kenneldistrikt. Anmälan direkt till överdomaren senast dagen före. Hundföraren skaffar en provterräng, prisdomare och vid behov en terrängguide. Hundföraren ansvarar för att prisdomaren kommer till provets avslutningspalaver. Provets överdomare: Tomas Korkman, 0400-825 655, tomas.korkman@hotmail.com - Ingmar Jaatinen, 0400-537170, ingmarjaatinen@gmail.com - Kai Nybonn, 0400-460 557, kai.nybonn@gmail.com Hundar som har ett tidigare MÄAJ-1 resultat från ett långt prov eller som redan uppnått titeln FI KVA-A (brukschampion drev) får inte delta i långt prov.


Finska kennelklubbens händelsekalender (välj Provform MÄAJ för att se drevproven för taxar)

Anmälningsblankett (i pdf-format)