TAXKLUBBEN SYDVÄSTS DREVPROVSKALENDER HÖSTEN 2021:


Sö 12.9.2021 Naguprovet. Överdomare Ulla Kamila. Anmälningar 12.8-5.9 till Ingmar Jaatinen, 0400-537170, ingmarjaatinen@gmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Lö 25.9.2021 Egentliga Finlands DM i Pargas (ordnas av Turun Seudun Mäyräkoirakerho)

Lö 25.9.2021 Nylands DM i Hyvinge (ordnas av Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat)

Sö 26.9.2021 Helsingfors DM i Lojo (ordnas av Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho)

Fr 1.10.2021 Södra zonens uttagningar till FM i Hyvinge (ordnas av Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat)

Lö 2.10.2021 Västra zonens uttagningar till FM i Vesilahti (ordnas av Tammermaan Mäyräkoirakerho)

Lö 13.11.2021 FM för drivande taxar i Eura

Fr 29.10.2021 Klubbmästerskapet i Raseborg. Överdomare Kai Nybonn. Anmälningar 15.9.-15.10 till Thomas Nordström, 040-8328455, info@tn-laituri.fi. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Fr 26.11.2021 Drevprov i Raseborg. Överdomare Ingmar Jaatinen. Anmälningar 12.10-12.11 till Daniel Nordström, 044-0494959, daniel.nordstrom@tn-laituri.fi. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.

Fr 10.12.2021 Drevprov i Raseborg. Överdomare Tomas Korkman. Anmälningar 26.10-26.11 till Ingmar Jaatinen, 0400-537170, ingmarjaatinen@gmail.com. Deltagaravgift 50€ till konto nr FI66 4170 0010 1129 65. Terrängbegränsning. Hundföraren anmäler en domare.


20.8.2021-28.2.2022 Taxklubben Sydvästs långa prov i Nylands kenneldistrikt. Anmälan direkt till överdomaren senast dagen före. Hundföraren skaffar en provterräng, prisdomare och vid behov en terrängguide. Hundföraren ansvarar för att prisdomaren kommer till provets avslutningspalaver. Provets överdomare: Tomas Korkman, 0400-825 655, tomas.korkman@hotmail.com - Esa Koivisto, 050-414 0554, esa.koivisto@finnvacum.fi - Ingmar Jaatinen, 0400-537170, ingmarjaatinen@gmail.com - Kai Nybonn, 0400-460 557, kai.nybonn@gmail.com Hundar som har ett tidigare MÄAJ-1 resultat från ett långt prov eller som redan uppnått titeln FI KVA-A (brukschampion drev) får inte delta i långt prov.


Finska kennelklubbens händelsekalender (välj Proven och Provform MÄAJ för att se drevproven för taxar)

Anmälningsblankett (i pdf-format)